SAYTIMIZA XOŞ GƏLDİNİZ!

Yer kürəsində diqqətlə hazırlanmış tarazlıq

Uşaq dünyası

Uşaqlar, on altıncı əsrə, yəni bundan 500 il əvvəlinə qədər Dünyanın planet olduğu bilinmirdi. Ancaq bu yaxınlarda aparılan müşahidələr nəticəsində insanlar bu həqiqəti öyrəndilər. Keçən 20-ci əsrdə isə Yerin Günəş sistemində yeri dəqiqləşdi. Bu kəşflərə görə, Dünya Günəşə olan məsafəsi baxımından üçüncü, böyüklük baxımından isə beşinci planetdir.

Dünyanın nüvəsinin dəmirdən olduğu, mərkəzdəki temperaturun isə 7500 dərəcəyə qədər çıxdığı təxmin edilir. Bu, Günəşin səthindən belə daha böyük temperaturdur. Halbuki, siz bu temperaturu heç hiss etmədən sinifdə müəlliminizə qulaq asır, ya da gecələri rahat-rahat yatağınızda yatırsınız. Çünki yer qabığı bu temperaturu keçirmir.

Allah çox şəfqətlidir və çox hərarətli temperaturun bizə gəlməsinə mane olmaq üçün üzərində yaşadığımız yer qabığını qalın yaratmışdır. Bundan əlavə, Allah Dünyanın atmosferini də insanların yaşamasına ən uyğun şəkildə yaratmışdır və bitkilərə bu tarazlıq içindəki oksigen və karbondioksid nisbətini sabit tutmalarını təmin edən xüsusiyyətlər vermişdir.

Bunlar və digər həssas tarazlıqlar Yerin insanların həyatı üçün ən uyğun şəkildə yaradıldığını göstərir.

Yerin atmosferindən relyef formalarına və ya Günəşə olan məsafəsinə qədər, hər cür tarazlıq həyat üçün xüsusi olaraq yaradılmışdır. Məsələn, Dünyamızı akvariuma bənzədə bilərik. Akvarium içindəki balıqların həyatına ən uyğun şərtlərlə yaradılmışdır. Suyun temperaturunu nizamlayan termostat və buxarlanmasını təmin edən mühərrik, dibə qoyulan qum, suya atılan dərmanlar, akvariumun qoruyucu qapağı, suyu dayanmadan süzən filtr sistemi, azaldıqca əlavə edilən qidalar... Bütün bunlar akvariumdakı balıqların həyatda qalmasını təmin edir.

Amma akvariumun içindəki balıqların bu süni mühitdən xəbəri yoxdur. Onlar "təbii" mühitdə yaşadıqlarını güman edirlər. Birinin qızdırıcını, suyun səviyyəsini, hava mühərrikini tənzimlədiyini bilmirlər. Suyun üzərində birdən meydana gələn yemlərinin qaynağını da bilmirlər. Halbuki, qaynaq məlumdur; akvariumun sahibləri onlar üçün lazımi olan hər şeyi təmin edir.

Əlbəttə, Dünyadakı həyat akvariumdakı həyatdan daha mürəkkəbdir və həssas sistemlərə malikdir.

Ağıllı insan akvariumdakı balıqlar kimi heç nə düşünmədən həyatını davam etdirə bilməz. Dünyanın özü üçün xüsusi dizayn edildiyini anlayar. Heç şübhəsiz, Dünya üzərindəki həyatı təmin edən bu həssas tarazlıqlar və nizam Allah tərəfindən qurulmuşdur. Ağıllı insan özünə bütün bu nemətləri verən Rəbbimizi tanımaq, Onun bizdən nələr istədiyini öyrənmək istəyər. Allah bütün insanlara göndərdiyi kitabda - Quranda bizə Özünü tanıdır və bizdən nələr istədiyini bildirir.

Heç şübhəsiz, Dünyadakı həyatı təmin edən bu həssas tarazlıqlar və nizam Allah tərəfindən qurulmuşdur. Allah bu həqiqəti Quranda belə bildirir:

Yerin onları yırğalamamasından ötrü orada möhkəm dağlar yaratdıq. Onlar (istədikləri yerə) gedə bilsinlər deyə, orada geniş yollar saldıq. Göyü mühafizə olunan bir tavan etdik. Onlar isə oradakı dəlillərimizdən üz çevirirlər. (Ənbiya surəsi, 31-32)

Dünya bizim yaşamağımız üçün olduqca həssas tarazlıqlarla yaradılmışdır. Bunu anlayan insan Allah’a iman gətirməli, Onun sonsuz gücünü görə bilməli və ona verdiyi hər şeyə şükür etməlidir.

İndi bizləri və canlı-cansız hər şeyi yaradan Allah’ın planetimizdə yaratdığı tarazlıqların bəzilərini daha ətraflı araşdıraq və beləcə Allah’ın gücünə daha yaxından şahid olaq.