Kainatın yaradılış möcüzəsi

Ucsuz-bucaqsız kainatın necə meydana gəldiyi, böyük Dünyamızın, Günəşin, Ayın və ulduzların necə yarandığı ilə heç maraqlanmısınızmı? Bəs kainatın Yer kürəsi, Ay və Günəşdən başqa bir çox maraqlı cisimlərlə dolu olduğunu bilirsinizmi? Bu cisimlərin bir yerdə varlıqlarını davam etdirə bilmələri üçün kainatda bir çox həssas tarazlığın eyni anda işləməli olduğundan da xəbəriniz varmı?

İndi bu sualların cavablarını öyrənəcəyimiz möhtəşəm bir səfərə çıxaq və Allah'ın kainatı ilk olaraq necə yaratdığını öyrənək.

Bir zamanlar kainat yox idi!

Uşaq dünyası

Əvvəllər insanlar səma haqqında çox az biliyə malik idilər. Çünki səmanı araşdırmaq üçün lazımi vasitələr indiki kimi inkişaf etməmişdi, buna görə də, insanların kainatın necə meydana gəlməsi ilə bağlı müxtəlif düşüncələri var idi. Bunların ən gülməlisi isə kainatın sonsuzdan bəri mövcud olduğu düşüncəsi idi. Yəni səma kifayət qədər araşdırılmazdan əvvəl bəzi məlumatsız insanlar kainatın başlanğıcı olmadığını, həmişə mövcud olduğunu söyləyirdilər.

Biq Bənq (Böyük Partlayış) və Kainatın genişlənməsi

Uşaq dünyası

Bilirsiniz ki, cizgi filmlərində qəhrəmanın həmişə bir düşməni olur. Bu düşmən filmin qəhrəmanını məğlub etmək üçün müxtəlif yollara müraciət edir. Tez-tez müraciət etdiyi üsullardan biri isə dinamit istifadə etməkdir. Məsələn: sevimli dovşan Baqz Baninin yuvasına, yaxud da sürətli dəvə quşu Road Runnerin keçdiyi yollara düşmənləri həmişə dinamit qoyurlar. Sevimli qəhrəmanlar bu dinamitlərdən böyük məharətlə xilas olurlar.

Partlayışla yaranan nizam

Uşaq dünyası

Uşaqlar, sizin də təxmin edəcəyiniz kimi heç bir partlama nizamlı bir sistem meydana gətirməz. Tam tərsinə, partlayış mövcud olan nizamı pozar. Partlayışın olduğu yerdəki hər şey zərər görər. Güclü bir bomba böyük bir binanı yerlə bir edər. Dünyanın ən güclü bombası atom bombasıdır. Bu bomba atıldığı yerdəki bütün nizamı məhv edər. Bir anda böyük bir şəhəri yerlə yeksan edər.

Quranda kainat haqqında verilən məlumatlar

Uşaq dünyası

Quran Allah’ın insanlara göndərdiyi müqəddəs kitabdır. Hər mövzuda ən doğru məlumatlar Qurandan öyrənilir. Çünki Quranın hər sətiri Uca Allah’ın bir sözüdür. Lakin Quranın endirildiyi dövrdə elm və texnologiya bugünkü kimi inkişaf etməmişdi. Buna görə də, son illərə qədər Quranda yazılı olan məlumatlar araşdırılmamışdı. Bu gün isə elmdə və texnologiyada çox böyük irəliləmələr yaşanır. Hər yeni inkişaf Quranda xəbər verilən məlumatlarla tamamilə üst-üstə düşür. Məsələn, Quranda kainatın göylə yer bir ikən ayrılıb yarandığı bildirilir.