SAYTIMIZA XOŞ GƏLDİNİZ!

Samanyolu qalaktikası

Uşaq dünyası

Samanyolu Yer kürəsinin mövcud olduğu qalaktikanın adıdır. Samanyolu qalaktikası çox böyükdür. Əlbəttə ki, bütün böyük qalaktikalarda olduğu kimi Samanyolunun da bir qalaktika mərkəzi vardır. Xatırlasanız, qalaktikalar hissəsində qalaktika mərkəzinin nə olduğundan bəhs etmişdik. Bu mərkəzdə olan ulduzlar daha yaşlı, qırmızı və sarı olan ulduzlardır. Qalaktikanın qollarında isə daha yüksək temperaturlu, gənc və mavi ulduzlar yerləşir. Bundan başqa, bu qollarda qaz və toz buludları da vardır.

Bu qalaktika spiral şəklindədir, əslində qalaktikanın şəkli "yelqovan" forması ilə eynidir. Yəni mərkəzindən xaricə doğru açılan qolları vardır ki, bu qollar dörd dənədir. Bunlardan birinin adı "Ovçu Qolu" dur. "Günəş sistemi" adlanan planetlər birliyi bu qolda olur və bu planetlərdən biri də Dünyamızdır.

Günəş sistemi qalaktikanın mərkəzində yerləşir. Lakin yaxın olmasına baxmayaraq, mərkəzin ətrafındakı dövrünü ancaq 220 milyon ildə tamamlayır.

Nəhəng Samanyolu milyardlarla ildir bu formasını və hərəkətini davam etdirir. İçindəki ulduzlar son dərəcə böyük sürətlə fırlandıqları halda, heç bir səhvə yol vermədən nizamlarını və orbitlərini qoruyurlar.

Ancaq ulduzların öz-özlərinə belə bir nizam meydana gətirməsi mümkün deyil. Öz aralarında belə bir qərar verib, ən uyğun şəkildə düzülmələri və hərəkət etmələri də qeyri-mümkündür. Bir bağçadakı daşları düşünün! Daşlar bir araya gələrək, "bir hissəmizdə mərkəzi, digər hissəmizdə də qolları meydana gətirək və sonra da heç dayanmadan və sıranı pozmadan bağçada fırlanaq" deyə qərar verə bilərlərmi? Sizə belə bir şey gördüyümüzü söyləsək inanarsınızmı? Əlbəttə ki, inanmazsınız ... Təbii ki, Samanyolunun təsadüfən meydana gəldiyini və ulduzların öz-özlərinə verdikləri qərarla hərəkət etdiyini söyləmək də ən azı bu bağçadakı daşlar nümunəsi qədər gülməli olar. Unutmayın, daşlar necə cansız varlıqdırlarsa, göy cisimləri də cansız, şüursuz varlıqlardır.

Allah’dan başqa heç bir güc milyardlarla nəhəng ulduzu yaradıb onlar üçün nizamlı bir sistem meydana gətirə bilməz. Buna görə də, kainatla bağlı öyrəndiyimiz hər məlumat Allah’ın varlığını və üstün yaratma gücünü xatırladır. Bundan başqa, Onun sonsuz ağlını və məlumatını bizə göstərir.

İndi bayaqdan bəhs etdiyimiz ulduzlara doğru səfərimizə davam edək.