SAYTIMIZA XOŞ GƏLDİNİZ!

Quranda kainat haqqında verilən məlumatlar

Uşaq dünyası

Quran Allah’ın insanlara göndərdiyi müqəddəs kitabdır. Hər mövzuda ən doğru məlumatlar Qurandan öyrənilir. Çünki Quranın hər sətiri Uca Allah’ın bir sözüdür. Lakin Quranın endirildiyi dövrdə elm və texnologiya bugünkü kimi inkişaf etməmişdi. Buna görə də, son illərə qədər Quranda yazılı olan məlumatlar araşdırılmamışdı. Bu gün isə elmdə və texnologiyada çox böyük irəliləmələr yaşanır. Hər yeni inkişaf Quranda xəbər verilən məlumatlarla tamamilə üst-üstə düşür. Məsələn, Quranda kainatın göylə yer bir ikən ayrılıb yarandığı bildirilir. Əvvəlki səhifələrdə sizə izah etdiyimiz kimi, müasir elmin gəldiyi nəticə Qurandakı məlumatlarla tamamilə eynidir. Quranda bu elmi həqiqət belə izah edilir:

Məgər kafirlər göylərlə yer bir olduğu zaman Bizim onları bir-birindən araladığımızı, hər bir canlını sudan yaratdığımızı görmürlərmi? (Ənbiya surəsi 30)

Bu ayəni belə açıqlaya bilərik:

- "Göylər" sözü kainat mənasındadır.

- Elə isə "Göylərlə yer bir-biri ilə bitişik" ifadəsi əvvəllər kainatdakı bütün varlıqların bir-biri ilə iç-içə olduğunu izah edir.

- Son olaraq, "Onları ayırdıq" ifadəsi kainatın partlayışla parçalara ayrıldığını ifadə edir.

Quranda elmin yeni kəşf etdiyi kainatla bağlı bir çox məlumat vardır. İndi bu məlumatlardan bir nümunə də verək.

Sizə daha əvvəl dediyimiz Habl adlı astroloq kainatın genişləndiyini 1929-cu ildə sübut etmişdi. Yəni bundan yalnız bir neçə on il əvvəl. Halbuki, eyni məlumat Quranda bundan1400 il əvvəl xəbər verilmişdir. Ayələrdə bu mövzudan belə bəhs edilir:

Biz göyü qüdrətlə yaratdıq və Biz onu genişləndiririk.(Zəriyət surəsi, 47)

Ayədə keçən "göy" sözü kosmos və kainat mənasında istifadə edilmişdir. "Biz (onu) genişləndiririk" isə açıq şəkildə kainatın genişləndiyini bildirir.

Bu nümunələr iki şeyi bizə göstərir:

- Quran qəti olaraq Allah tərəfindən göndərilmiş müqəddəs kitabdır;

- Quranda xəbər verilənlər hər zaman ən doğru məlumatlardır. Çünki Quran kainatı və içindəki hər şeyi yaradan Allah tərəfindən göndərilmişdir, əlbəttə, Öz yaratdığını ən yaxşı bilən də Allah’dır.

Bu hissədə bütün kainatın Allah tərəfindən yoxdan yaradıldığını gördük. İndi də Allah’ın sonsuz gücünün və qüdrətinin nümunəsi olan kainata səfərə çıxaq.