SAYTIMIZA XOŞ GƏLDİNİZ!

Quranda Dünyamızın Forması

Uşaq dünyası

Uşaqlar, Dünyamız bildiyiniz kimi dairəvidir. İnkişaf edən texnologiya sayəsində Dünyanın kosmosdan çəkilən fotoşəkillərindən də bunu görmək olar. Ancaq 20-ci əsrdə elmə məlum olan bu həqiqət 1400 il əvvəl Allah tərəfindən endirilən Quranda belə bildirilir:

O, göyləri və yeri bir həqiqət kimi yaratmışdır. O, gecəni gündüzə bürüyür, gündüzü də gecəyə bürüyür... (Zumər surəsi, 5)

Ayədə keçən " bürüyür " sözünün ərəb dilindəki qarşılığı "təkvir" sözüdür. "Təkvir" sözünün tam olaraq azərbaycanca mənası "dairəvi şeyin üzərinə bir cism örtmək" dir. Ayədə gecənin və gündüzün bir-birlərinin üzərlərini örtməsi (təkvir etmələri) haqqında verilən məlumat, eyni zamanda, Dünyanın dairəvi olduğu mövzusuna aid edilir. Yəni 1400 il əvvəl endirilən Quranda Yerin dairəvi olduğu bildirilmişdir.

Halbuki, o dövrdə insanlar Dünyanın yumru deyil, düz olduğunu düşünürdülər. Bütün elmi hesablamalar və açıqlamalar də buna görə edilirdi. Hətta insanlar o dövrdə kosmos mövzusunda o qədər məlumatsız idilər ki, Dünyanın böyük bir öküzün buynuzları arasında dayandığı kimi gülünc inanca sahib olanlar belə vardı.

Uşaqlar, gördüyünüz kimi, elm adamlarının Quranın endirilməsindən əsrlər sonra öyrəndikləri məlumatlar Allah tərəfindən ayələrdə çox əvvəldən xəbər verilmişdir. Bu da Quranın bütün kainatı yaradan, hər şeyi bilən Allah’ın sözü olduğunun açıq-aşkar dəlillərindən biridir.