SAYTIMIZA XOŞ GƏLDİNİZ!

Bu hissədə Yer planetini daha yaxından tanıyacaqsınız. Dünyamızın, yəni səmadakı mavi boşluğun həyatımız üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu öyrənəcəksiniz. Bundan başqa, hər zaman gördüyünüz mükəmməl sistemlərin, əslində Allah tərəfindən bizim həyatımız üçün ən uyğun şəkildə yaradıldığını anlayacaqsınız.

Yer kürəsində diqqətlə hazırlanmış tarazlıq

Uşaq dünyası

Uşaqlar, on altıncı əsrə, yəni bundan 500 il əvvəlinə qədər Dünyanın planet olduğu bilinmirdi. Ancaq bu yaxınlarda aparılan müşahidələr nəticəsində insanlar bu həqiqəti öyrəndilər. Keçən 20-ci əsrdə isə Yerin Günəş sistemində yeri dəqiqləşdi. Bu kəşflərə görə, Dünya Günəşə olan məsafəsi baxımından üçüncü, böyüklük baxımından isə beşinci planetdir.

Dünyanın kainatdakı yeri

Uşaq dünyası

Əgər Dünyamız Günəşə hal-hazırda olduğu məsafədən bir az daha yaxın olsaydı, nələr olardı? Əslində, bu sualın cavabı hamınız üçün çox asan olmalıdır. Çünki hər kəs Günəşin istiliyinin qovurucu olduğunu bilir. Uşaqlar, bu istilik səbəbindən nə hal-hazırkı atmosferə sahib olardıq, nə də okeanlara və dənizlərə... İstilik o qədər yüksək olardı ki, yer üzündəki suyun çoxu buxarlanardı. Təbii, o zaman da yer üzündə heç su qalmazdı. Yer üzü tamamilə səhra kimi quru olardı.

Quranda dünyamızın forması

Uşaq dünyası

Uşaqlar, Dünyamız bildiyiniz kimi dairəvidir. İnkişaf edən texnologiya sayəsində Dünyanın kosmosdan çəkilən fotoşəkillərindən də bunu görmək olar. Ancaq 20-ci əsrdə elmə məlum olan bu həqiqət 1400 il əvvəl Allah tərəfindən endirilən Quranda belə bildirilir: O, göyləri və yeri bir həqiqət kimi yaratmışdır. O, gecəni gündüzə bürüyür, gündüzü də gecəyə bürüyür... (Zumər surəsi, 5)

Dünyanın temperaturu

Uşaq dünyası

Uşaqlar, kosmosun orta temperaturunu bilirsinizmi? Mənfi 270 dərəcə! Bu soyuqda bizim, ya da hər hansı bir canlının yaşaması qeyri-mümkündür, elə deyilmi?! Bizim Dünyamızın orta temperaturu isə 15-20 dərəcə arasındadır. Bu temperatur atmosfer təbəqələrindən yuxarı doğru qalxarkən çox böyük fərqlər yaranır.

Prev 1 2 3 4 Next