SAYTIMIZA XOŞ GƏLDİNİZ!

Dünyamızı digər planetlərlə böyüklüklərinə görə müqayisə edək. Gəlin belə bir bənzətmə edək: Dünyamızı kiçik göy noxud dənəsi boyda düşünək. Bu vəziyyətdə sıra ilə Merkuri küncüt dənəsi, Venera Dünyamız kimi göy noxud, Mars qarpız çəyirdəyi, Yupiter portağal, Saturn naringi, Uran və Neptun iri gilas dənəsi, Pluton isə yenə küncüt dənəsi boyda olar. Bunların yanında Günəş isə basketbol topundan daha böyük kürə formasında qalacaq.

Atmosferin həyat üçün uyğunluğu

Uşaq dünyası

Dünyamızın atmosferi həyat üçün lazım olan bütün xüsusiyyətlərə malikdir. İndi sizə atmosferimizin bizlər üçün yaradılmış xüsusi quruluşundan danışaq. Dünya atmosferi yüzdə 77% azot, yüzdə 21% oksigen və yüzdə 1% karbondioksid və arqon kimi digər qazların qarışığından ibarətdir. İlk əvvəl oksigen haqqında danışaq.

Axıb gedən buludlar

Uşaq dünyası

Səmaya baxarkən havada ağ və ya boz rəngli pambıq topalarına bənzər buludları görürük. Hətta bəzən onları müxtəlif formalarda görüb tanıdığımız şeylərə də bənzədirik, elə deyilmi? Bəs heç düşündünüzmü, buludlar necə meydana gəlir? İstəsəniz birlikdə bu pambıq kütlələrinin necə meydana gəldiyini öyrənək.

Yağışdakı ölçü

Uşaq dünyası

Yağış yer üzünə müəyyən miqdarda yağır. Yağışdakı bu ölçü dövrümüzdə aparılan araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilmişdir. Hesablamalara görə, yer üzündən bir saniyədə 16 milyon ton su buxarlanır. Bir ildə bu miqdar 505 trilyon tona çatır. Yenə hər il Dünyaya eyni miqdarda, yəni 505 trilyon ton yağış yağır. İşin maraqlı cəhəti isə bu miqdarın hər il eyni miqdarda olmasıdır, yəni heç dəyişməməsidir.

Rəngarəng göy qurşağı

Uşaq dünyası

Bu səfərimiz rəngarəng göy qurşağı ilə bağlı olacaq, yəqin ki, göy qurşağı görmüsünüz. Ən azından, kitablarda və ya televizorda onları görərsiniz. Əminik ki, göy qurşağının rəngləri və şəkli hamınızın çox xoşuna gəlir. Bəs bu rəngarəng göy tacının necə meydana gəldiyini heç düşündünüzmü? Bu ana qədər düşünməmisinizsə, bu başlığı oxuyanda yəqin artıq düşünmüsünüz. Elə isə, gəlin mövzumuza keçək.

Prev 1 2 3 4 Next