SAYTIMIZA XOŞ GƏLDİNİZ!

Dünyamızı digər planetlərlə böyüklüklərinə görə müqayisə edək. Gəlin belə bir bənzətmə edək: Dünyamızı kiçik göy noxud dənəsi boyda düşünək. Bu vəziyyətdə sıra ilə Merkuri küncüt dənəsi, Venera Dünyamız kimi göy noxud, Mars qarpız çəyirdəyi, Yupiter portağal, Saturn naringi, Uran və Neptun iri gilas dənəsi, Pluton isə yenə küncüt dənəsi boyda olar. Bunların yanında Günəş isə basketbol topundan daha böyük kürə formasında qalacaq.

Dünyanın böyüklüyü və digər göy cisimlərindən müdafiəsi

Uşaq dünyası

Uşaqlar, on altıncı əsrə, yəni bundan 500 il əvvəlinə qədər Dünyanın planet olduğu bilinmirdi. Ancaq bu yaxınlarda aparılan müşahidələr nəticəsində insanlar bu həqiqəti öyrəndilər. Keçən 20-ci əsrdə isə Yerin Günəş sistemində yeri dəqiqləşdi. Bu kəşflərə görə, Dünya Günəşə olan məsafəsi baxımından üçüncü, böyüklük baxımından isə beşinci planetdir.

Okeanlar - Dənizlər

Uşaq dünyası

Ləzzətli dəniz məhsulları da Allah’ın bizlər üçün dənizlərdə yaratdığı nemətlərdəndir. Yer səthinin 71%-i sularla örtülüdür. Dünya suyun maye halda mövcud olduğu yeganə planetdir. Su böyük çuxurlarda yığılaraq okeanları meydana gətirir. Okeanlar Dünyadakı həyatın davam edə bilməsi üçün çox əhəmiyyətli vəzifələr yerinə yetirirlər. Gəlin görək onlar nələrdir.

Od püskürən dağlar

Uşaq dünyası

Uşaqlar, yer qabığının altındakı maqma axıcı olduğu üçün çıxış yolu tapanda yer qabığını yararaq böyük partlayışla yer səthinə çıxır. Bu qorxulu hadisəyə vulkan, yaxud yanardağ partlaması deyilir. Quranda bu dəhşətli hadisədən belə xəbər verilir: And olsun qayıdan göyə! And olsun yarılan yerə! (Tariq surəsi, 11-12)

Atmosfer

Uşaq dünyası

Uşaqlar, səmaya baxdıqda orada nələr baş verdiyini bilmək istəyirsiniz? Deyəsən, hamınıza maraqlı gəldi. O halda səmadakı maraqlı səfərimizə başlayaq. Yer kürəsini əhatə edən hava qatına "atmosfer" deyilir. Atmosfer 7 laydan ibarətdir. Atmosferin laylarından hər biri müxtəlif qazlardan təşkil olunmuşdur və bir-biri ilə tam uyğunluq təşkil edir.

Prev 1 2 3 4 Next