SAYTIMIZA XOŞ GƏLDİNİZ!

Bu mümkündürmü?

Bilirik ki, delfin və balina dəniz məməliləridir. Bu canlılar dənizdə yaşasalar da, məməlilər kimi doğuraraq çoxalırlar. Amma balıqlar yumurta qoyaraq nəsillərini artırırlar. Bəs dəniz məməliləri necə meydana gəlmişdir? Əlbəttə ki, onları da Allah yaratmışdır. Ancaq təkamülçülər buna inanmaq istəmirlər. Təkamülçülər delfinlərin və balinaların necə meydana gəldiyini söyləyə bilmirlər. Çarlz Darvin (təkamül nəzəriyyəsinin banisi) isə təkamül nəzəriyyəsi ilə bağlı kitabında belə yalan uydurmuşdur: Balıq ovlamaq üçün tez-tez suya girən ayılar bir gün təsadüfən balinaya çevrilib. Bəli, səhv oxumadınız. Çox yaxşı tanıdığınız tüklü ayılar dənizdə üzə-üzə metrlərlə uzunluğundakı böyük tüksüz balinalara çevriliblər. Sizcə ayı tez-tez suya girdiyi üçün balinaya çevrilə bilərmi? Əgər elədirsə, dənizə tez-tez girən insanlar da hansısa dəniz məməlisinə çevrilməli deyilmiydi? Çox gülməlidir!

Bunlar ancaq nağıllarda ola bilər. Məsələn, nağıllarda dəniz qızlarından bəhs edilir. Dəniz qızları yarı balıq, yarı insandır. Deməli, təkamülçülər dəniz qızları haqqında nağılları tez-tez oxuyublar və nağılın təsirindən çıxa bilməyiblər! Darvin, ayıların suda üzərkən balinalara çevrildiklərini söyləmişdi. Darvinin bu yalanına bəzi təkamülçülər belə inana bilmirdilər.

ÜZƏN AYININ BALİNAYA ÇEVRİLƏ BİLƏCƏYİNƏ İNANIRSINIZMI?